preload preload preload

AMEC > Oferta > Consulting

Dlaczego firma doradcza w projekcie informatycznym?

Z dwóch powodów:

- obiektywne doradztwo dzięki niezależności firmy

- zastosowanie sprawdzonej w praktyce metodyki przeprowadzania projektów, zapewniającej jego bezpieczeństwo

Obserwacja rynku pokazuje, że w zakresie informatyzacji procesów biznesowych instytucji, organizacje te zmagają się z problemem braku raportów o własnej działalności, a wykorzystywane rozwiązania informatyczne nie są wystarczającą podstawą do bieżącej oceny stanu rzeczy. Zmiany, jakie zachodzą w technologii informatycznej wymagają podejmowania rozważnych decyzji, opartych na szerokiej wiedzy i doświadczeniu. Błędy na etapie projektowania rozwiązania mogą w konsekwencji doprowadzić do bezpodstawnego wzrostu kosztów implementacji, zarządzania bądź przebudowy projektowanych systemów. Dokonując pełnej analizy oczekiwań Klienta, oferujemy skuteczne zaprojektowanie, modernizację i wdrożenie infrastruktury IT, w oparciu o aktualne potrzeby i wymagania Klienta.

Nasza oferta opiera się na:

Budowaniu relacji z naszymi Klientami tworząc podstawy do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • zrozumienie potrzeb i problemów naszych Klientów w danym obszarze działalności to bezwzględnie najważniejszy element powodzenia każdego projektu – zaufanie do niezależności i profesjonalizmu, jakim wykazuje się firma pozwala na obiektywizm w budowaniu rozwiązań

Przygotowaniu Mapy Procesów Biznesowych, jako wynik auditu

 • mapa procesów to istotny element wykorzystywany w zarządzaniu daną organizacją. Niezależnie od postawionego celu projektu, dostosowanie, zarządzanie i informatyzowanie procesów biznesowych stanowi solidną podstawę do prawidłowego działania organizacji, poprawę funkcjonowania oraz kształtuje idealne środowisko do wdrażania systemów informatycznych. Systemy te to skuteczne narzędzia pozwalające optymalizować procesy biznesowe w instytucji.

Opracowaniu Specyfikacji Wymagań

 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Wymagań wypływa wprost z analizy mapy procesowej oraz potrzeb na poziomie strategicznym i zarządczym. Wymagania te nie stanowią już luźnych potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych instytucji, ale stają się spójnym i logicznym projektem na poziomie całej organizacji.

Opracowaniu Zapytania Ofertowego

 • przygotowanie wszystkich kryteriów zapewniających porównywalność ofert. Przedstawienie zasadniczych wymagań będących podstawą realizowanego projektu. Opracowanie wykazu dokumentów potwierdzających wiarygodność oferenta. Kompleksowe przygotowanie procedur przetargowych

Ocenie Ofert i Oferentów

 • ocena ofert zmierzać ma do wyboru jak najlepszego rozwiązania IT, które będzie wspierało procesy biznesowe w instytucji. Komplementarność oferty w oparciu o specyfikę wymagań pozwoli na wybór takiego rozwiązania, które w pełni odnosi się do oczekiwań Klienta.

Udziale w negocjacjach

 • to wyjątkowy etap realizacji każdego projektu, obarczony dużym ryzykiem i wywołującym niejednokrotnie duże emocje. Nawet najlepiej opracowany i przygotowany projekt wdrożeniowy zakończy się fiaskiem, jeśli strony projektu nie wypracują akceptowalnych zasad jego realizacji. Niezależność i obiektywne podejście do tej fazy daje szansę na szybkie osiągnięcie zamierzonych celów.

Zarządzaniu Projektem Wdrożeniowym

 • kompleksowe podejście do zarządzania projektami w oparciu o dostępne na rynku metodologie jest dzisiaj normą. Wymagania stawiane project manager’om stale rosną i nie stanowią zaskoczenia dla firm, które każdy projekt informatyczny traktują zawsze w sposób wysoce profesjonalny i odpowiedzialny. Oddajemy do dyspozycji naszych Klientów zespół o wysokiej kulturze biznesowej i ogromnym doświadczeniu.

Szkoleniu pracowników

 • na każdym etapie realizacji i wdrażaniu przygotowanej strategii rozwoju w oparciu o technologie informatyczne wymagane są szkolenia dla pracowników każdego szczebla w danej instytucji. Wspólne zrozumienie idei realizowanego projektu, posługiwanie się wspólną nomenklaturą, znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy użytkownikami a zespołem wdrożeniowym – to dzisiaj jeden z najważniejszych elementów udanej implementacji projektu informatycznego.

Wartość dodana dla organizacji, która współpracuje z AM European Consulting:

 1. zbieżność celów strategicznych organizacji z celami wdrażanego systemu informatycznego
 2. audit wewnętrzny organizacji na poziomie procesów i danych – BPM
 3. opracowanie szczegółowej specyfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych systemu
 4. ocena ofert, funkcjonalności oferowanych systemów oraz firm wdrożeniowych
 5. udział w procesie definiowania przedmiotu umowy oraz podpisania kontraktu
 6. niezależny i obiektywny nadzór nad procesem realizacji kontraktu


Aktualności

VDI dla resortu finansów

29-03-2018
Rozwiązania wirtualnej stacji i wirtualnej aplikacji są już obecne w ...

E-zdrowie dla Mazowsza

16-10-2015
Projekt ten to prawdziwa rewolucja informatyczna w największych mazowieckich szpitalach. ...

Wyszukiwarka

W każdej chwili możesz przeszukać zasoby witryny amec za pomocą wyszukiwarki.