preload preload preload

AMEC > Oferta > ITSM/ITIL

Zarządzanie produktami i usługami to tylko część zadań działów informatycznych. Przedsiębiorstwa potrzebują obecnie kompletnych rozwiązań - lepszych, dostarczanych szybciej i bardziej elastycznie - pozwalających zmniejszyć ryzyko i koszt usług. Udane wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga zmiany struktury firmy, systemów zarządzania, procesów i narzędzi. Aby sprostać oczekiwaniom przedsiębiorstw, działy informatyczne muszą przekształcać się w zaufanych usługodawców, dostosowując się do potrzeb i oferując ekonomiczne, niezawodne i elastyczne usługi informatyczne, tak istotne w dzisiejszej działalności firm. Z tego powodu działy informatyczne ewoluują w kierunku rozwiązań ITSM (IT Service Management - zarządzanie usługami informatycznymi). Definiują swoje strategie w oparciu o najbardziej obszerne i pewne źródło najlepszych procedur postępowania w obszarze ITSM: bibliotekę infrastruktury informatycznej (ITIL - IT Infrastructure Library).

Czym jest ITIL?

To najpowszechniej akceptowane na świecie podejście do zarządzania usługami informatycznymi (IT Service Management), które w ostatnich kilkunastu latach stało się niepodważalnym światowym standardem w tej dziedzinie. Ci którzy poznali i stosują ten zbiór dobrych praktyk dostrzegli ich siłę w porządkowaniu organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie i eksploatację usług informatycznych. ITIL® zdefiniował bowiem spójną mapę procesów, relacji, ról, kluczowych pojęć i mierników, która została powszechnie przyjęta przez branżę informatyczną. Wprowadził także kulturę usługową w organizacjach informatycznych. Również polska branża podąża drogą utorowaną przez dojrzalsze od naszego rynki Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

ITIL® dostarcza szeroki zestaw najlepszych praktyk wypracowanych przez sektor publiczny i firmy prywatne z całego świata, powszechnie stosowanych, aktywnie wspieranych przez ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne, dostawców usług informatycznych, wewnętrzne działy IT, dostawców narzędzi dla informatyki, klientów i użytkowników usług informatycznych oraz przez firmy doradcze.

Wartość dodana dla organizacji, która współpracuje z AM European Consulting przy wdrażaniu ITSM :

  1. poprawa jakości świadczonych usług informatycznych,
  2. obniżenie kosztów operacyjnych działu informatycznego,
  3. świadczenie bardziej niezawodnej pomocy technicznej,
  4. lepsze określenie roli, jaką informatyka odgrywa w rozwoju przedsiębiorstwa,


Aktualności

VDI dla resortu finansów

29-03-2018
Rozwiązania wirtualnej stacji i wirtualnej aplikacji są już obecne w ...

E-zdrowie dla Mazowsza

16-10-2015
Projekt ten to prawdziwa rewolucja informatyczna w największych mazowieckich szpitalach. ...

Wyszukiwarka

W każdej chwili możesz przeszukać zasoby witryny amec za pomocą wyszukiwarki.