preload preload preload

AMEC > Oferta > Outsourcing

Zarządzanie informatyką doczekało się globalnego, powszechnie akceptowanego standardu. Od końca lat 80 ubiegłego wieku, role tę pełni ITIL (Information Technology Infrastructure Library), czyli zbiór dobrych praktyk zarządzania usługami informatycznymi. Jako nowoczesna strategia zarządzania, outsourcing zdobywa coraz szersze grono zwolenników, którzy zlecają do firm zewnętrznych zadania niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Takie podejście pozwala organizacji na skoncentrowanie swoich zasobów (ludzkich i finansowych) na tych działaniach, które stanowią podstawę ekonomiczną bytu danej instytucji. Wydzielenie całej infrastruktury IT bądź tylko pewnego fragmentu odpowiedzialnego za dany proces w organizacji pozwala uwolnić jej potencjał i skierować na rozwój podstawowej działalności. Outsourcing IT jest czymś więcej niż usługą zarządzania zasobami oraz usługami informatycznymi instytucji. Outsourcing stał się sposobem na profesjonalną i optymalną informatykę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań Klienta. Outsourcing jest najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów, podniesienie jakości oraz optymalizację działalności. Każde rozwiązanie oparte o outsourcing usług jest definiowane i powstaje w odpowiedzi na oczekiwania i wymagania Klienta. Precyzyjne określenie przedmiotu współpracy, wymagań i oczekiwań ze strony Klienta, poparte zaufaniem, stwarza rozwiązanie najbardziej odpowiadające potrzebom Klienta.

AM European Consulting oddaje do dyspozycji Klientów usługę, gwarantującą optymalne działanie infrastruktury opartej o technologie informatyczne, stanowiącej spójną i stabilną podstawę do budowania i zarządzania podstawowymi procesami biznesowymi w organizacji.

Wartość dodana dla organizacji, która współpracuje z AM European Consulting :

  1. redukcja kosztów własnych instytucji,
  2. wzrost kwalifikacji pracowników – dostęp do wiedzy z zakresu IT
  3. wykorzystanie najnowszych technologii z uwzględnieniem potrzeb biznesowych organizacji
  4. jakość, niezawodność i elastyczność pracy infrastruktury IT
  5. niezależny i obiektywny dobór rozwiązań dla potrzeb kluczowej działalności instytucji
  6. możliwość skupienia się na działalności kluczowej,
  7. konsulting związany z IT zawarty w cenie usługi,
  8. gwarancja niezawodności zabezpieczona odpowiednim SLA (Service Level Agreement)


Aktualności

VDI dla resortu finansów

29-03-2018
Rozwiązania wirtualnej stacji i wirtualnej aplikacji są już obecne w ...

E-zdrowie dla Mazowsza

16-10-2015
Projekt ten to prawdziwa rewolucja informatyczna w największych mazowieckich szpitalach. ...

Wyszukiwarka

W każdej chwili możesz przeszukać zasoby witryny amec za pomocą wyszukiwarki.