preload preload preload

AMEC > Oferta > Strategia

Dla kierownictwa organizacji strategia to opis zdarzeń, które wyznaczają kierunek rozwoju i wskazują drogę do osiągnięcia założonych celów.  Opracowanie strategii rozwoju organizacji z wykorzystaniem technologii informatycznej jest o tyle trudne, że wymaga uwzględnienia szeregu elementów oraz zmiennych środowiskowych otoczenia, pozycji organizacji na rynku  (mocnych i słabych stron)  oraz niezależnej i obiektywnej oceny założonych celów biznesowych.   Strategia informatyzacji instytucji jest częścią  ogólnego  planu  organizacyjnego polegającego na wypracowaniu nowej strategii działania.  Jak każda strategia tak i strategia informatyzacji jest długoterminowym planem mającym na celu zapewnienie możliwie sprawnego funkcjonowania instytucji w danym okresie czasu.  Strategia musi w swoich założeniach uwzględnić fakt, że wraz z rozwojem organizacji muszą dynamicznie zmieniać się rozwiązania które powstaną w wyniku  jej  realizacji.  W  ramach  prac  nad  strategią  informatyzacji  dokonuje  się  oceny  potencjału instytucji, definiuje się kluczowe problemy, a przede wszystkim analizuje potrzeby instytucji. Wynikiem prac nad strategią jest zdefiniowanie proponowanych rozwiązań oraz opracowanie wariantu lub wariantów ich realizacji. Definiowanie strategii IT to szereg działań obejmujących cele, procesy ich implementacji oraz wdrożenie zaplanowanych zmian.

Wartość dodana dla organizacji, która współpracuje z AM European Consulting :

  1. obiektywizm, odrzucający pozamerytoryczne preferencje, pozwalający zaproponować Klientom optymalne rozwiązanie,
  2. profesjonalizm, będący efektem posiadanej wiedzy oraz doświadczenia przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii informatycznych w różnych organizacjach
  3. strategia informatyzacji, pozwalająca rozwijać się wraz z rozwojem organizacji


Aktualności

VDI dla resortu finansów

29-03-2018
Rozwiązania wirtualnej stacji i wirtualnej aplikacji są już obecne w ...

E-zdrowie dla Mazowsza

16-10-2015
Projekt ten to prawdziwa rewolucja informatyczna w największych mazowieckich szpitalach. ...

Wyszukiwarka

W każdej chwili możesz przeszukać zasoby witryny amec za pomocą wyszukiwarki.