preload preload preload

Strona główna

AMEC > Strona główna > Aktualności

VDI dla resortu finansów

2018-03-29

Rozwiązania wirtualnej stacji i wirtualnej aplikacji są już obecne w świecie IT od wielu lat. Po raz pierwszy rozwiązanie to zafunkcjonowało na tak szeroką skalę w administracji rządowej. AM European Consulting zaangażowany był w projekt od samego początku - od powstania założeń projektowych w 2012 roku aż do fazy realizacji w 2017 roku. Jako firma podwykonawcza zaangażowani byliśmy w proces realizacji w obszarze zarządzania projektem.

E-zdrowie dla Mazowsza

2015-10-16

Projekt ten to prawdziwa rewolucja informatyczna w największych mazowieckich szpitalach. AM European Consulting zaangażowany został w ramach projektu jako firma podwykonawcza w zakresie zarządzania zbudowaniem platformy ITS we wszystkich placówkach medycznych biorących udział w projekcie. To olbrzymie wyzwanie pod względem zarówno logistycznym jak i projektowym.

Projekty e-Zdrowie

2015-01-19

Współpraca przy realizacji największego projektu w ochronie zdrowia P1 - “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” zdominowała zaangażowanie AM European Consulting w pracach projektowych. Kolejnym dużym projektem w którym zaangażowaliśmy swoje zasoby jest projekt pod nazwą „Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

Kolejne projekty

2014-04-24

Nowy 2014 rok przyniósł znaczące zmiany w rozwoju naszej firmy. W styczniu podpisaliśmy kontrakt na współpracę w zakresie świadczenia usług doradczo-projektowych z firmą Decsoft S.A. Główne zadanie jakie zostało postawione przed nami to współpraca przy reorganizacji firmy oraz udział w największym projekcie realizowanym dla sektora publicznego w ochronie zdrowia - “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Nowe doświadczenia

2013-08-01

Od września 2013 rozpoczynamy współpracę z firmą SMT Software. Zadanie jakie zostało postawione przed nami koncentruje się na zarządzaniu kluczowymi projektami IT dla sektora publicznego.

Nowe wyzwania

2013-03-05

Od marca 2013 rozpoczęliśmy współpracę z firmą COMP S.A. - jednym z kluczowych “graczy” na rynku IT. Zadanie jakie zostało postawione przed nami koncentruje się na poszerzeniu kontaktów w sektorze publicznym, głównie samorządowym.

Poszerzamy współpracę

2012-10-28

Z początkiem września br. AM European Consulting postawił na rozwój w obszarze bezpieczeństwa systemów IT. Efektem tego jest udział w nowym przedsięwzięciu biznesowym, którego wyrazem jest współudział w tworzeniu nowej firmy - TraffordIT.

Nowe projekty

2011-09-08

Od połowy sierpnia bieżącego roku rozpoczęliśmy współpracę z jednym z największych integratorów w branży IT w zakresie projektów realizowanych dla sektora administracji publicznej. AM European Consulting odpowiedzialny będzie za nadzór i kierowanie projektami wdrożeniowymi z obszaru ITSM.

Jesteśmy na Facebook’u

2010-11-22

AM European Consulting w nowej odsłonie. Zapraszamy na naszą stronę na Facebook’u. Dla zainteresowanych pierwsza część raportu o dotacjach unijnych. Zapraszamy. Szczegóły znajdziecie na stronie AMEC.

PicoP na Facebook’u

2010-10-13

SHOWWX™ w nowej odsłonie. Zapraszamy do udziału w konkursie na Facebook’u. Do wygrania cenne nagrody z naszym PicoP’em w roli głównej. Już dziś weź udział. Zapraszamy. Szczegóły znajdziesz na stronie PicoP

Projekt doradczy dla uczelni

2010-08-18

AM European Consulting podpisał umowę z warszawską uczelnią na projekt doradczy w zakresie modernizacji sieci teleinformatycznej. Projekt obejmuje przygotowanie procedur przetargowych oraz nadzór nad ich realizacją.

SHOWWX™ Nowy produkt w ofercie

2010-07-14

AM European Consulting dzięki współpracy z partnerami, oferuje nowy produkt o nazwie SHOWWX. Jest to absolutnie unikalne rozwiązanie o absolutnie wszechstronnym zastosowaniu. Więcej szczegółów na stronie Oferty.

Poszerzamy portfolio usług

2010-04-22

AM European Consulting podpisał umowę z warszawską firmą z branży IT o współpracy w zakresie rozwiązań systemowych RFID, AID, a także z obszaru audytów i ochrony informacji niejawnych. Rozwijamy sukcesywnie obszar naszych usług i zwiększamy potencjał wykonawczy w zakresie ich realizacji.

Projekt dla Programu 2.3 PO IG

2010-03-30

AM European Consulting podjął działania zmierzające do opracowania projektu teleinformatycznego z zakresu wsparcia jednostek sektora naukowego oraz współtworzy studium wykonalności jako element wniosku o dofinansowanie z programu 2.3 PO IG. Wspólnie z przedstawicielami beneficjenta tworzona jest dokumentacja projektowa wraz z opracowaniami wymaganymi przy takim projekcie. Ostateczny termin złożenia dokumentacji to 26.04.2010.

Strategia rozwoju IT dla JBR’u

2009-12-01

Rozpoczęliśmy w połowie listopada kolejny projekt doradczy, którego celem jest opracowanie i wdrożenie nowej strategii rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w jednostce badawczo-rozwojowej. Opracowana strategia informatyzacji instytutu będzie podstawą do podjęcia kolejnych działań, mających na celu pozyskanie środków finansowych z europejskich funduszy pomocowych. Środki te będą przeznaczone na realizację projektów informatycznych, które zostaną zdefiniowane i opisane w strategii rozwoju.

Dla nas jest to kolejny dowód na zaufanie jakim obdarzają nas klienci i kolejne wyzwanie, które podejmujemy, mając przekonanie o wadze przedsięwzięcia. Projekt ten będzie trwał do końca marca 2010 roku.

PO IG 8.1 - Wniosek o dofinansowanie

2009-10-27

AM European Consulting podjął starania o pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka - wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Opracowany i przygotowany projekt został w dniu dzisiejszym złożony do Instytucji Wdrażającej. Działania te zmierzają do dywersyfikacji usług świadczonych przez naszą firmę a także są motorem dalszego rozwoju. Teraz kilka miesięcy oczekiwania na wyniki oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Niezależnie od wyników, już dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy “wygrani”,  bo wniosek napisany został siłami własnymi a to oznacza, że nabyliśmy nowe kompetencje i doświadczenie.

Projekt doradczy - zakończony

2009-10-16

Rozpoczęty cztery miesiące temu projekt doradczy został zakończony pełnym sukcesem. W okresie trwania projektu, przeprowadzony został dokładny audyt środowiska teleinformatycznego Klienta - zdefiniowano funkcjonujący model IT oraz dokonano analizy wykorzystywanych przez Klienta aplikacji merytorycznych. W konsekwencji tych prac, został opracowany raport podsumowujący wyniki audytu. Kolejnym elementem prac było przygotowanie i przedstawienie w raporcie strategii rozwoju środowiska IT u Klienta z wykorzystaniem obecnie funkcjonujących systemów aplikacyjnych, kładąc nacisk na zadania realizowane na potrzeby własne Klienta. W dalszej kolejności będą prowadzone prace przygotowawcze do uszczegółowienia zawartych w raporcie propozycji rozwiązań.

Nowy produkt w naszej ofercie

2009-07-07

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, wprowadzamy nową usługę  skierowaną do wszystkich, którzy dążą  do minimalizacji lub optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury IT. Więcej na temat naszej oferty znajdziecie Państwo w dziale “Koszty”.

Warsztaty edukacyjne - zmiana terminu

2009-07-07

Warsztat edukacyjny “Efektywna edukacja IT” odbędzie się w innym terminie. Ze względu na niezależne od woli organizatora okoliczności Systemics Poland podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na dzień 9 lipca 2009 warsztatu “Efektywna edukacja IT”. Spotkanie odbędzie się w innym terminie. Nowy termin zostanie podany do publicznej wiadomości i wiadomości osób zainteresowanych na stronach internetowych firmy.

Wszystkich, którzy planowali wziąć udział w warsztacie “Efektywna edukacja IT” w dniu 9 lipca 2009 bardzo serdecznie przepraszamy.

Warsztaty edukacyjne

2009-06-25

Inwestycja w wiedzę to dzisiaj podstawa rozwoju i zarządzania wieloma gałęziami gospodarki. Ciągły rozwój i zmiany jakie zachodzą w sferze technologii IT utwierdzają tylko w przekonaniu, że aby nadążyć za tymi zmianami konieczne jest konsekwentne pogłębianie wiedzy i umiejętności. Współpracując z firmą Systemics Poland mam przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na warsztaty pt.  “Efektywna Edukacja IT” (kliknij na link).

Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2009 w Centrum Edykacyjnym Systamic Poland w Warszawie - wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.


Aktualności

VDI dla resortu finansów

29-03-2018
Rozwiązania wirtualnej stacji i wirtualnej aplikacji są już obecne w ...

E-zdrowie dla Mazowsza

16-10-2015
Projekt ten to prawdziwa rewolucja informatyczna w największych mazowieckich szpitalach. ...

Wyszukiwarka

W każdej chwili możesz przeszukać zasoby witryny amec za pomocą wyszukiwarki.